Search form

Matthieu 3:12

12Na tö néxar̂a â-ê na pè ku vè puu, nè yè mâ vi na ka nyââmöi e bélé rö ka lai, mâ kâ vèâi vè rhaaxâ bélé yè pwêê kaaxür̂ü xi-e, aè nè yè mâ kèr̂i pâr̂â ùùr̂ù rö kêmör̂u ka da tâwai mé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index