Search form

Matthieu 4:25

25Cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé mi xè Galilé, mâ Dékapoli, mâ Iérusalèm, mâ ékar̂aè é ye néé Ioridanô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index