Search form

Matthieu 5:19

19Tö ökâré, ö kâmö ré vi texai ria wê ka yar̂i bor̂o xè-i pâr̂â mââyöö-a, mâ vi aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é mâ bâ waa ûr̂û-ré, wè e yè aʼvè yar̂i-e aau rö mwâcir̂i xè nékö; aè ö kâmö ré pwêr̂ê mâ pâgür̂ü, wè é yè mâ ye néé-é, êr̂ê, na dö kâmö rö mwâcir̂i xè nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index