Search form

Matthieu 6:16

Vi Aʼpâgür̂ü Rö-I Ké Tö Mêr̂ê

16«Ökââ bar̂ee, gëve yè vi xè ré é na ka tö mêr̂ê, koa yè ûr̂û pâr̂â kâmö paxa vee, wè, cér̂é pè mêr̂ê-r̂é, wè cér̂é waa vè yaané pâr̂â némèè-r̂é, cè ki tö vèa yè pâr̂â kâmö na ké tö mêr̂ê xé-r̂é. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na wê wii na pè urhii-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index