Search form

Matthieu 6:2

2Tö ökâré, gè yè vi na gèi na ka vi méar̂i, koa yè waa cè ki mâ ku döö rö némèè-i, wè-i ûr̂û pâr̂â kâmö pa vee rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii mâ pâr̂â wêyê cè ki mâ pè kau-r̂é na pâr̂â kâmö. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na wê wii na pè urhii-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index