Search form

Matthieu 6:27

27Wîr̂î kâmö rai-ve ré tâwai, rö-i ké vi tâ vi nénââ xi-e, cè ki pè mwâ kar̂ö-è i dèxâ böömèè köwi-e?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index