Search form

Matthieu 7:22

22Cér̂é pôr̂ô na paxa yè vi na ka êr̂ê yè-nya rèi ö nédaa-ré, êr̂ê: “Ör̂ökau, Ör̂ökau mwêê, ö jië gèvé da pur̂â ûr̂û péröféta rö-i néé-i? Mâ yayâwâ pâr̂â u rö-i néé-i? Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré gèvé waa rö néé-i?”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index