Search form

Matthieu 8:28

Na Pè Mör̂u Kaar̂u Kâmö Ka Oè-Ru Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mar 5.1-20; Luk 8.26-39

28Na bör̂i cir̂i na ce rö dèxâ ékar̂aè, rö névâ i pâi xè Gadara, na bör̂i javirù cér̂é kaar̂u kâmö ka oè-r̂u na u, cur̂u mi xè kaa vi uyû, cur̂u bör̂i mi ua-è. Cur̂u dö rhôê aau, wè na yèri kâmö ka bar̂i köiwaa wêyê ré é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index