Search form

Matthieu 8:33

33Cér̂é bör̂i ör̂ö na pâr̂â kâmö ré târ̂î-r̂é na pâr̂â wêê mwâ, mâ jöwir̂i pâr̂â kââ-ré wânii, mâ nô né dui ré oè-r̂u na u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index