Search form

Matthieu 8:4

4Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Tö rhûû rö, koa yè êr̂ê yè dèxâ kâmö, aè gè yè mâ dè vi êr̂ê vèa-i yè kâmö ka nâânévâ, mâ nââ yè kwââvâr̂â xi-i ré na êr̂ê xiréé na Mosé, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index