Search form

Matthieu 8:9

9Gènyâ, wè gö dè tö é ria né ka winô, aè na pôr̂ô na pâr̂â paa rö pwar̂a-nya; gö êr̂ê yè dèxâ na gènyâ, êr̂ê: “Vi!” na bör̂i vi; mâ êr̂ê yè dèxâ, êr̂ê: “Mi!” na bör̂i mi; mâ êr̂ê yè dèxâ kâmö yar̂i xi-nya, êr̂ê: “Waa ö kââ-ré, na bör̂i waa”.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index