Search form

Matthieu 9:14

Ièsu Mâ Ké Tö Mêr̂ê

Mar 2.18-22; Luk 5.33-39

14Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö i Ioané, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé mâ pâr̂â farésaiö, wè, gèvé tö mêr̂ê vè pôr̂ô, aè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-i, wè, cér̂é da tö mêr̂ê?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index