Search form

Matthieu 9:18

Pûr̂ûbwè I Dèxâ Ka Vi Winô Rö Juda Mâ Bwè Ré Tuwir̂i Mêr̂ê Ièsu

Mar 5.21-43; Luk 8.40-56

18Na mö êr̂ê yè-r̂é pâr̂â nô ré na Ièsu, tö rhûû na bör̂i pwa na dèxâ ka vi winô, na bör̂i tâ nôô yè-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wê pèii mé xina na pûr̂ûbwè xi-nya, gèi mi wîr̂î na ka nââ néxar̂a â-i rö bwêêwé-é, cè ki mör̂u na ce.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index