Search form

Matthieu 9:32

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Nimâ Na Ièsu

32Cur̂u bör̂i wê tù rua, tö rhûû, cér̂é bör̂i pè mi yè dèxâ kâmö ka nimâ, ka oè-è na u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index