Search form

Matthieu 9:35

Na Méar̂i Pâr̂â Kâmö Na Ièsu

35Na bör̂i vi na Ièsu rö pâr̂â névâ, mâ pâr̂â wêê mwâ wânii, mâ vi pur̂â rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii xé-r̂é, mâ vi vaa i vi rherhî né mwâcir̂i, mâ waa e pâr̂â pèii wânii, mâ pâr̂â pa yör̂a wânii rö névâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index