Search form

Philippiens 1:19

19Wè gö tâwai, êr̂ê, pâr̂â kââ-ré, wè nè yè mâ mèèwâ-ê vè mör̂u xi-nya rö-i vi pwaér̂ö xe-ve, mâ ké nââbéé i ko i Ièsu Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index