Search form

Philippiens 1:20

20Ûr̂û ké tö târ̂î yè xi-nya, mâ tâ néwèi xi-nya, êr̂ê, é yè da pè köö-nya xè-i dèxâ kââ, aè gö êr̂ê rö-i tëvë tâwai, êr̂ê, xina mâ waavi, na e rö na ké yè pè kau Kérisö rö kar̂ö-nya, wi yè rö-i ké mör̂u xi-nya, wi yè rö-i ké mé xi-nya;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index