Search form

Philippiens 3:15

15Tö ökâré, gèré pâr̂â kâmö paxa wê kâmö, na e na gèré tâ néxâi ûr̂û-ré, aè nè yè wii na bör̂i vi tâ néxâi xe-ve rö-i bör̂i kââ, nè yè mâ pèri vèa yè-ve bar̂ee na Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index