Search form

Philippiens 3:19

19Aè mèèwâ-ê yè-r̂é wè yerii, cér̂é ré bâô xé-r̂é na pwéé-r̂é, mâ pa vi or̂o wa ö kââ-ré pè köö-r̂é, mâ pa wêêgûr̂û-r̂é rö na pâr̂â kââ né bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index