Search form

Philippiens 3:20

20Aè dö névâ xé-ré, wè na tö nékö, gèré bör̂i cuè târ̂î Ka vi pè mör̂u mi xè-i, ökâré Ör̂ökau Ièsu Kérisö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index