Search form

Philippiens 3:5

5wè gö kâmö é pè vâr̂â yêr̂ê-ê rèi pèkanii na ma karir̂i nédaa, ka mör̂u Israèl, mwââr̂ö i Béniamina, mâ Hébèru xè-i mi pâi xè Hébèru; aè rö-i mââyöö, wè gö farésaiö;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index