Search form

Philippiens 3:8

8Üüwa, gö rhî vè döwi pâr̂â kââ-ré xè-i ké vi kwéjî i ké rhîâgür̂ü Kérisö Ièsu, Ör̂ökau xi-nya, na ki-e rö na ké wê kâ vè döwi xi-nya pâr̂â kââ-ré, mâ gö rhî vè rheevâ pâr̂â kââ-ré, cè göi wii yè Kérisö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index