Search form

Philippiens 4:10

Na Ëi Na Paulo Yè Pâr̂â Kwââvâr̂â I Pâi Xè Filipi

10Gö vi or̂o vè kau yè Ör̂ökau xè-i ké wê tuö tëë i vi tâ néxâi xe-ve yè-nya; gëve dè tâ néxâi wîr̂î yawi, rhaaxâr̂ö na wê yèri nédaa yè-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index