Search form

Philippiens 4:19

19Aè nè yè bör̂i nââ yè-ve na Bâô xi-nya, pâr̂â kââ ka yè pâr̂i-ve, ûr̂û ké kigör̂ödiwi xi-e rö rhîrhér̂é xi-e rö Kérisö Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index