Search form

Philippiens 4:7

7Aè nâânévâ ka mi xè-i Bâô, wè kââ ka vi kwéjî rai pâr̂â vi tâ pâgür̂ü wânii, nè yè bör̂i vi târ̂î pâr̂â pwéé-ve, mâ pâr̂â vi tâ néxâi xe-ve rö-i Kérisö Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index