Search form

Philippiens 4:8

8Pâ kaavèâi-nya éé, ökââ léé, êr̂ê, pâr̂â kââ ka avâr̂i, mâ pâr̂â kââ é aʼvè e, mâ pâr̂â kââ ka târi, mâ pâr̂â kââ ka korhî, mâ pâr̂â kââ ka vië, mâ pâr̂â kââ ka mâ e, wi yè dèxâ âwâné, wi yè dèxâ kââ pè pè kau, na e na pâr̂â kââ-ré cè ké-r̂é kavèè né pâr̂â vi tâ néxâi xe-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index