Search form

Apocalypse 1:1

Ka Rhavûû Nô Né Pèci-A

1Ökââ êr̂ê vèa i Ièsu Kérisö, ré na vi nââ yè-è na Bâô cè ki êr̂ê vèa yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, pâr̂â kââ ré yè pwa, na bör̂i tùr̂ùwaa na ce mâ êr̂ê vèa, na vi wêyê né-é na angéla yè Ioané, kâmö yar̂i xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index