Search form

Apocalypse 1:11

11na bör̂i êr̂ê: «Pâr̂â kââ ré gè tö rhûû, wè yu rö-i dèxâ pèci, mâ kâyâi yè pâr̂â Ékalésia, wè Éféso, Simurina, mâ Pérégamo, mâ Tuataira, mâ Saradi, mâ Filadéléfia, mâ Laodikéa.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index