Search form

Apocalypse 1:20

20wè nô né ka tö yêr̂ê i pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na ma kaar̂u ré gè wê tö rhûû rö é gaamëë xi-nyâ, mâ nô né pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii ka kanii na ma kaar̂u. Pâr̂â âr̂âwir̂è ré ka kanii na ma kaar̂u, wè ökâré pâr̂â angéla i pâr̂â Ékalésia ka kanii na ma kaar̂u, aè pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u ka kanii na ma kaar̂u ré gè tö rhûû, wè ökâré pâr̂â Ékalésia ka kanii na ma kaar̂u.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index