Search form

Apocalypse 1:5

5mâ xè-i mi Ièsu Kérisö, ce ka ye vè avâr̂i mâ ka dö avâr̂i, ökâré kâmö ka tö vèa baayê yè mör̂u rai pâr̂â paxa mé, mâ ör̂ökau i pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë!

Ki tö pwar̂a ce ré méar̂i-ré mâ cöö virai yerii xé-ré xè-i war̂a xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index