Search form

Apocalypse 10:7

7Aè tèi nédaa né ké yè aʼ i angéla pèkanii na ma kaar̂u, wè na ki yè ku döö, nè yè bör̂i yexèvè na kââ ka tö yêr̂ê rö pwar̂a Bâô, na ûr̂û vi rherhî ka e ré na êr̂ê vèa mâʼ yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, wè pâr̂â pérövéta.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index