Search form

Apocalypse 11:13

13Aè na wii na kangarè tèi kâ pè mèèxa-ré, na bör̂i bèi ria na dèxâ ékar̂aè pè pârör̂ö népèè névâ; aè ö kangarè-ré, wè na yö vè mii pâr̂â kâmö paxanii na ma kaar̂u mille, cér̂é bör̂i bar̂a na bör̂i paxa örua, mâ pè kau Bâô né nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index