Search form

Apocalypse 11:5

5Aè nè yè bar̂i waa vè yaané-r̂u na dèxâ kâmö, nè bör̂i tù rua xè duö néwâ-r̂u na kêmör̂u cè ki kèr̂i pâr̂â vi rhîaa yè-r̂u; aè na ki bar̂i waa vè yaané-r̂u na dèxâ kâmö, na pâr̂i bar̂ee na ké yè yö vè mii-e ûr̂û-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index