Search form

Apocalypse 11:9

9Cur̂u yè kur̂u tö ökâré é pè cevè Ör̂ökau xi-r̂u rö-i. Aè cér̂é yè tö rhûû kar̂ö-r̂u ka mé rèi karir̂i nédaa mâ rha böömèè, na pâr̂â paxa mi xè bör̂i névâ, mâ bör̂i mwââr̂ö mâ pâr̂â ba pa aʼ i vidù i mêr̂ê aʼ xé-r̂é, mâ pâr̂â kâmö, aè é da kâyâi duö kar̂ö-r̂u ka mé cè ki mâ nââ uyûi rö kaa vi uyû.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index