Search form

Apocalypse 12:1

Bwè Mâ Dragona

1Na bör̂i wê tö vèa rö nékö dèxâ pètâbâ ka kau; ökâré dèxâ bwè, wè na pè yakôwîî-e na mèèxa, aè na tö é ria né duö köwi-e xè ria na var̂ui, aè na tö gwâ-ê na bwaar̂a kör̂öna, wè pâr̂â âr̂âwir̂è ka pârör̂ö na ma kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index