Search form

Apocalypse 12:10

10Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë vè kau rö rua nékö, na êr̂ê, êr̂ê: «Na wê pwa xina na mör̂u, mâ ar̂inadö, mâ mwâcir̂i i Bâô xé-ré, mâ vi winô i Mésia xi-e bar̂ee, wè é wê cowa yayâwâ ö ce ré vi kââr̂â i pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é, ökâré ce ré vi kââr̂â i-r̂é rö némèè Bâô xé-ré tèi bwê mâ daa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index