Search form

Apocalypse 13:14

14Na ârui pâr̂â kâmö ré cuè rö-a bwêê jë xè-i pâr̂â pètâbâ ré é kâyâi yè-è cè ki waa rö némèè bwâr̂âwê, na êr̂ê yè pâr̂â kâmö rö-a bwêê jë cè ké-r̂é waa dèxâ kaxoo-é pè vi cir̂i bwâr̂âwê-ré, na wii na wêêkaâr̂â i o taua rö xi-e, aè na dè mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index