Search form

Apocalypse 13:16

16Ökâré na tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö wânii, pa yar̂i mâ pa kau, pâr̂â kâmö pa kigör̂ödiwi mâ pâr̂â pa rhauadè, pâr̂â kâmö ré pa wii na târi xé-r̂é mâ pâr̂â kâmö pa êê yavia, cè ké-r̂é vi na ka cëi pètâbâ rö néxar̂a â-r̂é é gaamëë, mâ tö pèr̂èmè-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index