Search form

Apocalypse 14:1

Rhe I Pâr̂â Kâmö Ré É Urhii-Ré

1Gö tarawaa, bör̂i tö rhûû, wè na tömâ rö gwêêwè Siona na Arénio, aè cér̂é tö pwar̂a-è na 144.000 mille kâmö, aè é wê yu rö-i rö pâr̂â pèr̂èmè-r̂é néé-é mâ néé Pevaa xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index