Search form

Apocalypse 14:14

Ké Vi Yiur̂u Bwêê jë

14Aè gö tarawaa, gö bör̂i tö rhûû kö ka uè mâ dèxâ kâmö ka te rö-i, na ûr̂û dèxâ o i kâmö. Na bar̂i bwaar̂a kör̂öna mwâné mii, aè na tö néxar̂a â-ê na pè öö pè yiö bélé ka dö kè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index