Search form

Apocalypse 14:15

15Aè dèxâ angéla, wè na vi rua mi xè-i mwâ ka ar̂ii mâ pè aʼ kâmö ka te rö kö i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau êr̂ê: «Yùù vèr̂i pè öö xi-i pè yiö bélé cè ki gèi wê yörher̂e, wè na wê pwa na nédaa né ké yè vi yiur̂u, wè na wê dö kùr̂ù na bwêê jë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index