Search form

Apocalypse 14:18

18Aè na wê vi rua bar̂ee na dèxâ angéla xè kavèè kaa yâmar̂a, na bör̂i wii na awir̂è xi-e rö bwêêwé kêmör̂u. Na bör̂i aʼvè kau na ce yè kâmö ré tö xar̂a rhar̂a ka kè pè yörher̂e bélé, êr̂ê: «Yùù vèr̂i rhar̂a xi-i pè yörher̂e bélé, mâ vi yiur̂u pâr̂â néjâ viné rö-a bwêê jë, wè na wê dö târ̂â na pâr̂â pwêê viné-né.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index