Search form

Apocalypse 14:3

3Cér̂é bör̂i rhe-i, na ûr̂û rhe ka mö ké döwöö rö némèè kaa per̂e, mâ tö némèè pâr̂â bwâr̂âwê pavùè mâ pâi béâr̂i. Na yèri aau dèxâ kâmö ka tâwai pâgür̂ü rhe-ré, aè na e rö na cér̂é ré paxa 144.000 mille néé, dè cér̂é ré pâr̂â kâmö ré é urhii-r̂é rai bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index