Search form

Apocalypse 14:4

4Cér̂é pâr̂â kâmö paxa da waa vè miir̂i-r̂é xè-i bwè, wè cér̂é pa wê vi tö yè; cér̂é pâr̂â kâmö paxa vi ua Arénio rö-i pâr̂â kââ ré na vi rö-i. Cér̂é pâr̂â kâmö é urhii-r̂é rai pâr̂â kâmö, cè ki pwêê ka baayê vè ki Bâô mâ Arénio.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index