Search form

Apocalypse 14:7

7Na bör̂i êr̂ê xè-i mêr̂ê aʼ xi-e ka aʼ vè kau, êr̂ê: «Bar̂a yè Bâô, mâ nââ yè-è vi pè kau, wè na wê pwa na nédaa né vi ërëwaa xi-e; pwaér̂ö na gëve yè ce ré yaxai nékö mâ bwêê jë, mâ nérhëë mâ pâr̂â kaa pwé i rhëë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index