Search form

Apocalypse 14:8

8Na bör̂i vi ua-è na dèxâ angéla pèkaar̂u-é, na bör̂i êr̂ê: «Na wê bèi, na wê bèi na Babilona ka kau, ökâré kâmö ré tùr̂ùwaa pâr̂â névâ wânii cè ké-r̂é wâyö divââ né vi rhôê né yaané xi-e!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index