Search form

Apocalypse 15:4

4«Wîr̂î na kâmö ré yè da bar̂a mâ pè kau néé-i?

Wè dè gèi rhar̂i ré ar̂ii.

Cér̂é yè pwa na pâr̂â bwêêiapâ wânii na ka tâ nôô ria rö némèè-i,

Xè-i ké wê tö vèa rö-i i pâr̂â nêr̂ê né vi rhôôr̂u xi-i!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index