Search form

Apocalypse 15:6

6Cér̂é bör̂i wê tù rua xè-i léwé mwâ ka ar̂ii na pâr̂â angéla pa kanii na ma kaar̂u. Cér̂é tö xar̂a pâr̂â pè bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u, mâ cér̂é cur̂i dö mwââlöö lino ka uèuu, aè cér̂é pö rö pèè wâ-r̂é dèxâ pö némui mwâné mii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index