Search form

Apocalypse 15:8

8Na bör̂i rhâri na mwâ ka ar̂ii xè-i pur̂uu xè-i mi rhîrhér̂é i Bâô mâ xè-i mi ar̂inadö xi-e; aè na yèri kâmö ka tâwai yè vi ru rö mwâ ka ar̂ii kwéyë rua na cér̂é wê yexèvè rö-i na pâr̂â pè bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u i pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index