Search form

Apocalypse 16:14

14Wè cér̂é pâr̂â ko i pâr̂â awir̂è ka yaané ré waa pâr̂â pètâbâ. Cér̂é vi wa pâr̂â ör̂ökau wânii rö-a bwêê jë cè ké-r̂é kâ vèâi-r̂é yè vi paa rèi ö nédaa ka kau, wè nédaa i Bâô Katawaiwânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index